Een hoofdstuk eindigt ...
 

De krachten vloeien weg
Een onbekende grootheid neemt de plaats in
en baant zich via het netvlies een weg naar
de hersencellen

Geweldige gekte
Het aanzicht schrikt af
Grote mooie ogen vol bewondering
betekenisvol ondersteund door een
zoete glimlach doen mij rillen

Bizarre beleving
Er is een voetstuk
Ik ben opgesloten in een groot glazen huis
en er wordt met zachte stem vol ontzag
tegen mij gepraat

Onschuldige onwetendheid
De betekenis wordt niet begrepen
Ik luister naar de woorden, maar hoor
alleen de melodie van haar stem
zoals tijdens een benevelde roes

Welke wijsheid
Altijd groeiend van eenvoudige onschuld naar
ingewikkelde compromissen tussen blijvende
onwetendheid en beladen situaties

Duizendvoudige dankbaarheid

Dit gedicht is mijn wijze om te danken
voor zo veel bewondering en lieve woorden

Een hoofdstuk eindigt voordat de toekomst heden wordt en het eindeloos verlangen waarheid is

© Ben Nederstigt
 
Copyright ©2009-2023 nederstigt.be
Inhoud | Feedback